UPPIGARD NATADAL, 3841 FLATDAL
– ei mytisk reise i drøymesamfunnet
Vertskap: Mette og Dag Aanderaa

Tlf.: +47 350 65 900 – Mobil: +47 906 06 100 – Bankgiro: 9365.22.48355 
Kortterminal. Organisasjonsnr: 969 442 299 MVA – E-post:dag@natadal.no

Sommaropplevingar 2020

Pakketurar for sommaren 2020 er no lansert. Det komande vertskapet, Tone Aanderaa Kiste og Kjetil Kiste, tek i juli imot turglade menneskje og vil varte opp med guida turar på fjell og toppar i Vest-Telemark, lokale kulturopplevingar, kortreist mat og overnatting i hus der svartedauden nærast kan sita i veggjane. Les meir her.

Velkomen til mytiske Uppigard Natadal!